“ภาษีสรรพากรแบบใหม่” เตรียมเสนอปรับใช้ภายในปี 2562

2019-07-01 17:15:55

“ภาษีสรรพากรแบบใหม่” เตรียมเสนอปรับใช้ภายในปี 2562

Advertisement

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันคนไทยอยู่ในระบบภาษีประมาณ 10 ล้านคน แต่จัดเก็บภาษีเงินได้จริงเพียง 3 ล้านคนเท่านั้น การตั้งเป้าใหม่นี้ เพื่อให้คนไทยเข้ามาในระบบภาษีได้ถึง 35 ล้านคน ซึ่งข้อเสนอภาษีสรรพากรแบบใหม่ สามารถสรุปได้เป็น 6 ประเด็น คือ

1.เรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แต่เดิม มีข้อกำหนดว่าถ้ารายได้ไม่เกินปีละ 120,000 บาท (หรือเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท) ไม่ต้องยื่นแบบภาษี แต่นโยบายใหม่นั้น ปรับให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะมีเงินได้หรือไม่ ก็ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้  โดยให้เหตุผลว่าเป็นนโยบายเชิงรุก เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ และอาจจะใช้ในการช่วยเหลือคนมีรายได้น้อย หรือให้สวัสดิการแก่คนทั่วไปด้วย 

2. ปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 มีข้อเสนอปรับเงินได้ให้เหลือเพียง 3 ประเภท ได้แก่ เงินได้จากน้ำพักน้ำแรง,เงินได้จากทรัพย์สินและการลงทุน,เงินได้จากธุรกิจและอื่นๆ นอกจากนี้ ยังจะปรับให้หักค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท (แต่ไม่มีระบุว่าปรับเป็นเท่าไร) 
ในส่วนของเพดานภาษี เดิมบุคคลธรรมดามีเพดาน 35% ข้อเสนอใหม่คือจะปรับให้เป็น 25% และปรับช่วงรายได้ให้กว้างขึ้นทั้งหมดนี้มีเหตุผลว่า ประชาชนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมรายย่อยที่อยากจะประกอบธุรกิจ แต่ไม่พร้อมจดเป็นนิติบุคคล

3. ปรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปัจจุบันนิติบุคคลเสียภาษี 20% (ทำให้มีกำไรหลังหักภาษีเท่ากับ 80% ) แต่ก็ยังต้องไปเสียภาษีเงินปันผลอีก 10% รวมแล้วก็จะต้องเสียภาษีประมาณ 20% + (10% ของกำไรหลังหักภาษี) = 28% พวกเขาระบุว่าเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนกัน จึงตั้งเป้าจะลดให้ลงมาเหลือ 25% แต่ยังไม่มีการระบุว่าจะปรับโครงสร้างอย่างไรเพื่อให้ได้ตัวเลขดังกล่าว 4. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ปกติแล้วนิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบใหม่นั้นจะปรับรายได้เป็นอย่างน้อย 10 ล้านบาทต่อปี ถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับบริษัทที่รายได้ไม่เกิน 10 ล้าน แม้ไม่ต้องเสียภาษี 7%แต่ก็ต้องเสียภาษีใหม่ 2% จากรายได้มาทดแทน)//นอกจากนี้ ธุรกิจบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น โรงเรียนกวดวิชา บริการนักแสดง สอบบัญชี ก็จะยกเลิกการยกเว้นตรงส่วนนั้นอีกด้วย 

5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสนอให้ยกเลิกภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.1% จากรายรับของการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

6. ภาษีอากรแสตมป์ มีการเสนอให้ยกเลิกภาษีอากรแสตมป์ทั้งหมด ให้เหตุผลว่าภาษีอากรแสตมป์นั้นจัดเก็บได้น้อย ยุ่งยาก และซ้ำซ้อนกับภาษีประเภทอื่นๆแถมค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ ยังสูงกว่าภาษีที่เก็บได้เสียอีก หากยกเลิกไป เท่ากับว่าจะลดรายจ่ายตรงส่วนนี้ไปได้ด้าน นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธาน คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ชี้แจงว่า หลังจากนี้จะเสนอการแก้ไขกฎหมายให้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน เพื่อให้บังคับใช้ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยคาดว่าจะใช้เวลาเขียนร่างแก้ไขกฎหมายกรมสรรพากรไม่เกิน 5 เดือน และเสร็จทันในปี 2562 ซึ่งการแก้ไขกฎหมายสรรพากร จะช่วยขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดาของคนไทยให้สูงขึ้นได้ถึง 35 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีคนอยู่ในระบบภาษี 10 ล้านคน และมีผู้เสียภาษีจริงเพียง 3 ล้านคน 

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร ชี้แจงกับทีมข่าวว่า ข้อความตามที่เผยแพร่เป็นเพียงข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรที่ได้มีการจัดสัมมนา เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งยังไม่มีผลตามกฎหมาย อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเขียนร่างแก้ไขกฎหมาย