วธ.เปิด 11 บุคคลในภาพถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2017-07-27 09:15:05

วธ.เปิด 11 บุคคลในภาพถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Advertisement

วธ.เปิดตัว 11  บุคคลในภาพถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)แถลงข่าวเปิดตัวบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในสถานที่ต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2560 โดยเชิญผู้ที่ปรากฏในภาพจำนวน 11 คน จาก 11 ภาพมาเปิดใจพูดถึงความรู้สึกสุดปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย   1.นายกองเต้น บุญประสพ ข้าราชบำนาญ  2.รศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน นายกสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 3.ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ข้าราชการบำนาญ 4. นางสมทรง ประดับแก้ว ข้าราชการบำนาญ 5.นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) 6.นายสุวิทย์ รัศมิภูติ ข้าราชการบำนาญ  7.รศ.ศานติ วิริยะวิทย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8.นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 9.นายสมบัติ ปภาณี ชาวกะหรี่ยงบ้านขุนแตะ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาล 10.พ.ญ.ยารียะห์ สารีกามา แพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราช สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 11.นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผอ.โครงการชลประทาน จ.นราธิวาส
พ.ญ.ยารียะห์ สารีกามา แพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม รพ.ในขณะนั้น ตนเป็นแพทย์เพิ่งจบการศึกษามาไม่นานและ รพ.ได้ให้ตนเป็นผู้ถวายงาน รู้สึกประหม่า ตื่นเต้น แต่พระองค์ท่านทรงมีความเป็นกันเองทำให้หายประหม่า จากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังความภาคภูมิใจที่ได้เคยถวายงานพระองค์ท่าน
ด้าน นายสมบัติ ปภาณี เจ้าหน้าที่สัตวบาล กล่าวว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวตนรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีหน้าที่เลี้ยงแกะและดูแลสัตว์ในบริเวณฟาร์มตัวอย่าง ขณะพระองค์ท่านทรงให้อาหาร เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสถวายงานใกล้ชิด รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ถวายพระองค์ท่าน