เพิ่มโทษ! ปรับ 5,000 "แท็กซี่" ปฏิเสธผู้โดยสาร

2019-06-24 15:00:44

เพิ่มโทษ! ปรับ 5,000 "แท็กซี่" ปฏิเสธผู้โดยสาร

"ขนส่ง" เตรียมลงดาบ "แท็กซี่" ปฏิเสธผู้โดยสาร ด้วยการสั่งปรับทันที 5,000 บาท พร้อมยืนยันกฎหมายเก่าเข้มข้นไม่เพียงพอ

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมขนส่งฯ ได้รวมร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อเพิ่มโทษการแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแบบถาวร

โดยจะเพิ่มบทลงโทษปรับพนักงานขับรถที่ปฏิเสธผู้โดยสาร จากโทษปรับที่มีอยู่ 2,000 บาท เป็น 5,000 บาท และผู้ประกอบการปรับไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้เป็นบทลงโทษมาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถทัวร์ และรถตู้ เพราะปัจจุบันรถแท็กซี่มีบทลงโทษต่ำ ทั้งที่เป็นรถสาธารณะเหมือนกัน  อย่างไรก็ตามการรวมกฎหมายอยู่ระหว่างเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา จึงทำให้บทลงโทษยังไม่ได้นำมาใช้ 

Advertisement
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาพักใช้ใบขับขี่ 15-30 วัน และการเข้ารับการอบรบมารทยาทด้านการให้บริการไม่ต่ำกว่า 3 ชม. หากกระทำผิดซ้ำซากจะลงโทษให้หนักขึ้น เช่น พักใช้ใบขับขี่ 3-6 เดือน รวมทั้งพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่ หากกระทำผิดรูปแบบมิจฉาชีพ และทำร้ายร่างกาย มีรายงานจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สถิติการร้องเรียนรถแท็กซี่ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 มีเรื่องร้องเรียนถึง 48,223 เรื่อง ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

ส่วนเรื่องร้องเรียน 5 อันดับแรก คือ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร รองลงมา คือ แสดงกิริยาไม่สุภาพ ขับรถประมาทหวาดเสียว ไม่กดมิเตอร์ และไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก จะนำไปประกอบการพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารใหม่ให้กับแท็กซี่ในอนาคตด้วย

Advertisement