อัสสัมชัญ เปิดตัวชุดแข่ง-ผู้สนับสนุนทีมกีฬา ปี60

2017-07-26 10:10:27

อัสสัมชัญ เปิดตัวชุดแข่ง-ผู้สนับสนุนทีมกีฬา ปี60

Advertisement


โรงเรียนอัสสัมชัญ โดย ดร. เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ภายใต้แบรนด์ อินฟินิต (Infinit) และผู้สนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 โดยมี ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณเอกรัฐ  สร้อยอินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิต สปอร์ต จำกัด, คุณอภัยชนม์  วัชรสินถุ์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), คุณไพฑูร   ชุติมากรกุล ที่ปรึกษากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ในนาม บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และคุณทวีศักดิ์  ภัทรกิจวานิช จาก บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน
สำหรับในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาทีมกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วย บริษัท อินฟินิต สปอร์ต จำกัด สนับสนุนชุดในการแข่งขันทั้งชุดทีมเหย้า ชุดทีมเยือน ชุดลำลองและกระเป๋าเพื่อใช้ในการเดินทาง ชุดในการฝึกซ้อม ของนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)โดยแบ่งออกเป็นการสนับสนุนให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารให้กับนักกีฬา ในเบื้องต้น เป็นมูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาท) บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสำหรับใช้ในการแข่งขันของนักกีฬาตลอดปีการศึกษา และบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในเครือสยามกีฬา เป็นมูลค่าเบื้องต้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)