“ยิ่งลักษณ์”วอนศาลฎีกาฯส่งตีความข้อโต้แย้ง

2017-07-26 10:05:44

“ยิ่งลักษณ์”วอนศาลฎีกาฯส่งตีความข้อโต้แย้ง

Advertisement

"ยิ่งลักษณ์"วอนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ส่งศาล รธน. ตีความข้อโต้แย้ง พร้อมขอความเป็นธรรมก่อนมีคำตัดสิน
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายนรวิชญ์  หล้าแหล่ง  ทนายความยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งเพิกถอนคำสั่งและกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ จากการที่ศาลสั่งยกคำร้องขอให้ส่งเรื่องโต้แย้งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 212  โดยท้ายคำร้องดังกล่าว น.ส. ยิ่งลักษณ์ ยังได้วิงวอนต่อศาลว่า การพิจารณาคดีนี้ หากมีคำพิพากษาจะทำให้คดีถึงที่สุด โดยที่ไม่มีโอกาสขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้อีก  “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม” ที่คุ้มครองจำเลยไว้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น น.ส. ยิ่งลักษณ์จะเสียสิทธิไป   แม้ว่าการตัดสินใจยื่นคำร้องฉบับนี้จะสร้างความลำบากใจต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเกรงว่าจะเป็นการสร้างความยุ่งยากและรบกวนจนเป็นภาระต่อองค์คณะของศาลฎีกา  แต่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ เพียงต้องการวิงวอนขอความเมตตาและขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง