9 ผลงานเด็กไทยลุ้นชิงสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

2017-07-25 23:05:46

9 ผลงานเด็กไทยลุ้นชิงสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

Advertisement
9 ผลงานเด็กนักเรียนไทยลุ้นชิง "สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์" ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่นำมาแสดงจากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงและประกวดในเวทีนานาชาติ ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-31 ก.ค. ปรากฏว่ามีจำนวน 9 ผลงาน จาก 16 นักเรียนไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ได้แก่ 1.สิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน "ชะอมจิ๊บจิ๊บ" โดย ด.ญ.กัชบงกช หมอทรัพย์ และ ด.ญ.ลัลลนา ศรีสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. 8 (ราชบุรี)  2.สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "อุปกรณ์ช่วยเปิดและแทนฝาขวดน้ำดื่ม" โดย ด.ญ.ณัฐวรา ตันสูงเนิน และ  ด.ช.ธนชัย เพ็งสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รร.สุราษฎร์พิทยา สพม.2 (สุราษฎร์ธานี) 3. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา" โดยนายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี)4. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส" โดย น.ส.กชกรปัญญาโสด และ น.ส.ภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี) 5. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "เมล็ดเทียม" โดย น.ส.ชิดชนก อินทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รร.สุราษฎร์พิทยา สพม.11 (สุราษฎร์ธานี) 6. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "Perfect Green Flower Post System" โดย น.ส.จิราวรรณ บัวสุวรรณ และ น.ส.อโนชา ปันโตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รร.ดอยงามวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) 7. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "ชุดการเขียนลายรดน้ำแบบ System หรรษา" โดย ด.ญ.วีรวดี อยู่ทอง และ ด.ญ.อัญมณีวลัย ณ ถลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.วัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 8. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วยโดยใช้สารแทนนิลในการปรับรุงคุณภาพด้านการทนต่อแรงดึงและการขึ้นรา" โดย น.ส.นันทวดี ขุนนุ้ย และ น.ส.ชนิกานต์ วีระกิติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รร.สตรีพัทลุง สพม.12 (พัทลุง)  และ 9. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "Healthy Grill" โดย ด.ญ.มนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต และ ด.ญ.ปุณยภา จรูญจิรเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.อนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1

สำหรับ การจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และนำชื่อเสียงกลับมาสู่ชาติไทย ซึ่งจะเดินทางกลับโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ 31 ก.ค.เวลา 04.00 น.