เร่งสอบ 70 บุคลากรเอี่ยวทุจริต

2017-07-25 18:20:55

เร่งสอบ 70 บุคลากรเอี่ยวทุจริต

Advertisement

โฆษกรัฐบาลแจงข้าราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการองค์กรท้องถิ่นถูกร้องเรียนทุจริต 70 ราย หน่วยงานต้นสังกัดต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 30 วัน
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง คำสั่งหัวหน้า คสช. โดยศูนย์การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)ถึงบัญชีรายชื่อของผู้ที่ได้รับการร้องเรียน หรือผู้กล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่มี 4 กลุ่ม คือผู้บริหารสถานศึกษา 1 ราย โดนระงับการปฎิบัติราชการหรือหน้าที่ ข้าราชการพลเรือน 6 ราย พนักงานอื่นๆของรัฐ 2 ผู้บริการองค์กรส่วนท้องถิ่น 37 ราย ข้าราชการองค์กรส่วนท้องถิ่น 24 ราย รวม 70 คน และเมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยในขั้นตอนต่อไปจะให้ ศอตช. แจ้งข้อเท็จจริงให้กับหน่วยงานที่ทั้ง 70 คนนั้นสังกัดและได้รับข้อร้องเรียนถึงสาเหตุของการตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้ง หากไม่พบการกระทำความผิด ให้สรุปผลการตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อแจ้งให้ ศอตช. ทราบ