นายกฯชวน ปชช.แสดงความจงรักภักดี 27-28 ก.ค.

2017-07-25 17:50:17

นายกฯชวน ปชช.แสดงความจงรักภักดี 27-28 ก.ค.

Advertisement

นายกฯ ชวนประชาชนแสดงความจงรักภักดีร่วมพิธีมหามงคล 27-28 ก.ค.เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ 25 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ในวันที่  27-28 ก.ค.รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560  ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย และเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชสมภพในวันที่ 28 ก.ค. ถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลอย่างยิ่ง รัฐบาลมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี และสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญูที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยพร้อมเพรียงกัน
รัฐบาลจึงได้ขอพระราชานุญาต จัดพิธีมหามงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรทั้งใน กทม. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในวัดไทยทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันที่ 28 ก.ค. ซึ่งทางกรมราชเลขานุการในพระองค์ก็ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามที่เสนอส่วนในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 18.00 น. พระราชทานให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ใน กทม. ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ จำนวน 241 รูป และนายกฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพระราชทานบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคัดเลือกบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์บนปกหนังสือสวดมนต์ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไปร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพียงกัน สำหรับการแต่งกาย ครม.ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ คู่สมรสสีดำล้วน บุคคลทั่วไปสีดำล้วน
นอกจากนี้ ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 07.00 น.  รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกฯ เป็นประธาน สำหรับจังหวัดและศาสนิกชนทุกศาสนา จัดพิธี ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ หรือตามความเหมาะสม สำหรับการแต่งกาย ครม.แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว คู่สมรสบุรุษ เสื้อพระราชทานแขนยาว สีขาวนวล (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) คู่สมรสสตรี ชุดผ้าซิ่นสีขาวนวล(ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์)
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับวันที่ 28 ก.ค. เวลา 06.30 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยเป็นการจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 651 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยนายกฯ เป็นประธาน สำหรับในต่างจังหวัดและวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ภาครัฐ เอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีในการร่วมพิธีมหามงคล สำหรับการแต่งกาย ครม.ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ คู่สมรสบุรุษ ชุดขอเฝ้าไว้ทุกข์ คู่สมรสสตรีชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยอมรินทร์ (สีดำ) บุคคลทั่วไป บุรุษเสื้อสีขาวนวลติดโบสีดำ กางเกงดำ สตรี ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพนวล ติดโบสีดำ


นายกฯ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวทั้งสวดเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ซึ่งได้มีการชี้แจงละเอียดการแต่งกายที่ชัดเจนแล้ว เพราะประชาชนอาจจะสับสน

แท็กที่เกี่ยวข้อง