โยกย้ายแต่งตั้ง 21 บิ๊กมหาดไทย

2017-07-25 17:50:41

โยกย้ายแต่งตั้ง 21 บิ๊กมหาดไทย

Advertisement

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 21 ราย
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)เสนอชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงจำนวนกระทรวงมหาดไทย 21 รายดังนี้
1.นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัด มท. เป็น ผวจ.นครนายก
3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็น รองปลัด มท.4.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็น รองปลัด มท.
5.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
6.นายภาณุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี เป็น ผวจ.นนทบุรี
7.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เป็น ผวจ.พิษณุโลก


8.นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็น ผวจ.พังงา
9.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็น ผวจ.เลย
10.นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี เป็น ผวจ.ราชบุรี
11.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.แพร่  เป็น ผวจ.อุดรธานี
12.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็น ผวจ.ลำปาง
13.นายพลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็น ผวจ.สงขลา
14.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.ขอนแก่น


15.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผวจ.อุบลราชธานี
16.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง เป็น ผวจ.ร้อยเอ็ด
17.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.ชัยนาท เป็น ผวจ.สุพรรณบุรี
18.นายสมชาย วิทย์ดำรง ผวจ.นครพนม เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา
19.นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด เป็น ผวจ.นครปฐม
20.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็น ผวจ.สุโขทัย
21.นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ เป็น ผวจ.ปทุมธานี


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป.