น้ำท่วมเมียนมาเสี่ยงโรคระบาด

2017-07-25 13:20:00

น้ำท่วมเมียนมาเสี่ยงโรคระบาด

Advertisement


พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตมาเกวของเมียนมา ประสบภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม กำลังเสี่ยงเกิดโรคระบาด


เมื่อวันที่ 25 ก.ค. สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ภาวะขาดแคลนอาหารและโรคระบาด กำลังคุกคามชีวิตประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเขตมาเกว ของเมียนมา โดยเฉพาะในเมืองมินดู ประชาชนราว 5,000 คน ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายสิบแห่งที่กระจายกันอยู่ในหลายพื้นที่ สภาพความเป็นอยู่ในเมืองยากลำบาก ทั้งในเรื่องการหาอาหารและการทำงานหาเงิน ชาวบ้านแต่ละคนได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 400 จ๊าดเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้าจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพ หลายคนจึงดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เช่น ใช้แหที่ทำขึ้นเองไปจับปลา หรืออื่นๆ ที่สามารถทำได้

รัฐบาลบอกให้ประชาชนดื่มน้ำและกินอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ แต่อาหารและน้ำดื่มที่สะอาดก็หายาก ชาวบ้านหลายคนเริ่มล้มป่วย โรงพยาบาลในท้องถิ่น ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ มีสำนักงานดับเพลิงที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านสำนักงานพยากรณ์อากาศของเมียนมา คาดการณ์ว่า ฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งหมายความว่า ปัญหาน้ำท่วมจะยังคงเลวร้ายต่อไป และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เปราะบาง ก็มีอยู่ในระดับสูง

ภาพ Reuters / China Central Television (CCTV)