เที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ได้ร่วม แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

2019-06-14 11:35:00

เที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ได้ร่วม แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

Advertisement

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการอำนวยการจัดงาน นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดงาน เป็นผู้ให้รายละเอียด และมี กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดังเป็นผู้ดำเนินรายการ


งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.) ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติภายในงานประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 140 ร้าน นำโดย ร้านพึ่งพาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ นำสินค้าที่ระลึกของมูลนิธิฯ อาทิ แก้วและจานรองพอร์ซเลนประดับลายกุหลาบจากภาพวาดฝีพระหัตถ์เพิ่มความหรูหราด้วยการประดับคริสตัลสวารอฟสกี้บรรจุในกล่องสวยงาม ตับบดเสวย สูตรประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสื้อโปโล หมวกพึ่งพา Run ผ้าบัฟ และกระเป๋าพึ่งพา Run ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน มาจำหน่าย ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าจากสถานทูต ร้านสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพ การฉายภาพยนตร์ 4 มิติ นำเสนอเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ชมรถประกอบอาหาร “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมเป็นอาสาสมัครมูลนิธิด้วยการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัย การแสดงจากศิลปิน ดารานักแสดง ชื่อดังมากมาย ที่หมุนเวียนมาสร้างความบันเทิงทุกวัน งานนี้เข้าชมฟรี รายได้จากการจัดงานนำเข้าสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัย