“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรรมการสรรหา ส.ว.

2019-06-13 14:35:54

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรรมการสรรหา ส.ว.

“ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรรมการสรรหา ส.ว.มีผลประโยชน์ทับซ้อนขัดจริยธรรมร้ายแรง

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ตามบทเฉพาะกาล ม.269(1) ซึ่ง คสช.จะต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ความดังทราบแล้วนั้น แต่ปรากฏว่ารายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว.ที่เปิดเผยออกมานั้น ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างไร อีกทั้งกรรมการเหล่านั้นจำนวนถึง 5 คนที่มีชื่อได้รับการเสนอให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา และนอกจากนั้นยังมีเครือญาติของคณะกรรมการอีกหลายคนก็ได้รับการเสนอชื่อด้วยการกระทำและการใช้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน และเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ประกอบกับอาจฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของ พ.ศ. 2561 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 บัญญัติ ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อไต่สวน สอบสวน เอาผิดคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป โดนจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี