"อ๊อด โอภาส" เศร้าสูญเสียคุณพ่อด้วยโรคมะเร็ง

2019-06-13 11:40:55

"อ๊อด โอภาส" เศร้าสูญเสียคุณพ่อด้วยโรคมะเร็ง

Advertisement

สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งแก่ครอบครัวทศพร ของนักร้องหนุ่ม "อ๊อด โอภาส ทศพร" เมื่อคุณพ่อ "สุดใจ ทศพร" อายุ 81 ปี ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 62 โดยในวันเดียวกัน เวลา 17.30 น. ทางครอบครัวได้ขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศ ประกอบศพ ณ ศาลา 8 วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา กลางคืน กำหนด 3 คืน ซึ่งในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. จะมีพิธีเชิญโกศศพเวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน และใน เวลา 17.00 น.พระราชทานผ้าไตร 5 ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล แล้วพระราชทานเพลิง ตามเวลา