กฟน.ผนึกกำลัง กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย นำสายสื่อสารลงดินโครงการถนนพหลโยธิน

2017-07-24 05:48:59

กฟน.ผนึกกำลัง กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย นำสายสื่อสารลงดินโครงการถนนพหลโยธิน

Advertisement