ปชป.พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคทันที

2019-06-11 19:05:39

 ปชป.พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคทันที

Advertisement

"จุรินทร์" ประชุมทีมอเวนเจอร์นัด 3 พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปชป.ทันที ยึด “อุดมการณ์ ทันสมัย” ทำงานเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ครั้งที่ 3/2562 ในวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินงานการเมืองของพรรคในทันที โดยมีทั้งยุทธศาสตร์ของแต่ละภาครวมทั้งหมด 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้ง 12 คณะ  ทั้งนี้พรรคมีการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจน ภายใต้อุดมการณ์ของพรรคที่ยึดหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานที่ประชุมเน้นย้ำหลักการทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนำพาพรรคมุ่งก้าวสู่ความทันสมัยต่อไป ในส่วนของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกิจการเยาวชน คณะกรรมการด้านเทคโนโลยี (Smart Democrat) คณะกรรมการเศรษฐกิจยุคใหม่ คณะกรรมการกิจการสาขา คณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการต่างประเทศ คณะกรรมการนโยบายพรรคฯ ได้เสนอแผนงานยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุม โดยนายจุรินทร์ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทุกคณะขับเคลื่อน โดยมีแผนงาน กำหนดการที่ชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์สามารถขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ประเทศชาติ และพรรคมากที่สุด