"ศรีสุวรรณ" ยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรง "ช่อ"

2019-06-11 17:30:16

"ศรีสุวรรณ" ยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรง "ช่อ"

"ศรีสุวรรณ" ยื่น ป.ป.ช.สอบจริยธรรมอย่างร้ายแรง "ช่อ" กรณีโพสต์ข้อความและภาพไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านนายสุทธิ บุญมี ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เพื่อให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ กรณีมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ที่อาจเป็นพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 5 และข้อ 6 ในหมวด 1 ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ บัญญัติข้อห้ามไว้ชัดเจนว่า ส.ส.ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็น ส.ส.  การที่น.ส.พรรณิการณ์ได้โพสต์ข้อความมากมายต่างกรรมต่างวาระ หลักฐานเหล่านี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีสุ่มเสี่ยงต่อความผิดในเรื่องของประมวลจริยธรรม และเป็นความผิดค่อนข้างจะร้ายแรง ดังนั้นเมื่อฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมร้ายแรงก็จะเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่ต้องไต่สวนสวบสวน และเสนอหลักฐานมายังศาลฎีกาเพื่อให้ดำเนินการเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืน แม้ภาพและข้อความที่โพสต์ในเฟ๊ซบุ๊กนั้นเป็นการโพสต์นานแล้ว แต่ข้อความเหล่านั้นไม่ได้ลบทิ้ง ดังนั้นความผิดมันยังต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ น.ส.พรรณิการ์เป็น ส.ส.อยู่ อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อีกด้วย ซึ่งมีอัตราโทษค่อนข้างสูง คือ พ้นจากตําแหน่ง ส.ส. และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง