แอร์นิวซีแลนด์เลิกห้ามพนักงานสักลาย

2019-06-11 14:10:41

แอร์นิวซีแลนด์เลิกห้ามพนักงานสักลาย

แอร์ นิวซีแลนด์ สายการบินแห่งชาติ จะยกเลิกข้อห้าม พนักงานสักลายบนร่างกาย ที่สามารถมองเห็นได้ โดยคณะผู้บริหารให้เหตุผลว่า จะทำให้พนักงานในสังกัด สามารถแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นส่วนตัว

ชาวนิวซีแลนด์หลายคนที่มีชื่อสายชนเผ่าเมารี ต้องสักลายตามประเพณี เพื่อบ่งบอกเชื้อสายและลำดับญาติตระกูล

แถลงการณ์ของแอร์นิวซีแลนด์ กล่าวว่า “นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. พนักงานลูกจ้างของบริษัททุกคน สามารถเผยให้เห็นรอยสักที่ “ดูไม่น่าเกลียด” ขณะปฏิบัติงานได้ ปัจจุบันสังคมให้การยอมรับการสักมากขึ้น โดยเฉพาะการสักเพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล

Advertisement
ข้อห้ามสักของแอร์นิวซีแลนด์ก่อนนี้ ได้รับเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่าย บางคนกล่าวหาบริษัทห้ามพนักงานสัก แต่กลับใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมในแง่มุมอื่นของชาวเมารี เช่น ภาษาหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในความพยายามทำการตลาด

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายมีขึ้นหลังจากพนักงานระดับสูงหลายคนของแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนเชื้อสายเมารี ไม่ได้รับการเลือนตำแหน่ง เนื่องจากมีรอยสักบนร่างกายที่มองเห็นได้

Advertisement
นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน ซีอีโอ แอร์นิวซีแลนด์ กล่าวว่า บริษัทต้องการความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอนุญาตให้พนักงานสามารถแสดงออกความคิดส่วนตัว และมรดกทางวัฒนธรรม

การปรับเปลี่ยนนโยบายมีขึ้นหลังการศึกษาวิจัยนาน 5 เดือน ซึ่งพบว่า ชาวนิวซีแลนด์วัยผู้ใหญ่ ทุก 1 ใน 5 คนมีรอยสักอย่างน้อย 1 แห่ง และมากกว่า 35 % ของประชากรอายุต่ำกว่า 30 ปี มีรอยสัก