“ชวน” พร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์ ส.ส.ให้ดีขึ้น

2019-06-11 13:20:52

“ชวน” พร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์ ส.ส.ให้ดีขึ้น

“ชวน” พร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์ ส.ส.ให้ดีขึ้นในสายตา ปชช. ฝากข้าราชการสภาฯ จะต้องไม่ยอมให้ ส.ส.มาบังคับทำในสิ่งไม่ถูกต้อง

เมื่อเวลา 08.50 น.วันที่ 11 มิ.ย. ที่รัฐสภาใหม่ เกียกาย นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โดยภายหลังจากรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนายสุทัศน์ก็ได้ไปร่วมอวยพรการเข้ารับตำแหน่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และในฐานะประธานรัฐสภา

ต่อมาในเวลา 09.00น.ที่ห้องริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้นำคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ร่วมมอบดอกไม้อวยพรนายชวน หลีกภัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน กล่าวว่า ปัจจุบันบ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยมีเครื่องมือในการทำงานแบบใหม่เข้ามา จึงขอให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากร พร้อมใจกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยตนจะพยายามเปลี่ยนภาพพจน์ของ ส.ส.ให้ดีขึ้นในสายตาของประชาชน ต้องทำงานโดยยึดความถูกต้อง ข้าราชการต้องไม่ยอมให้ ส.ส.มาบังคับทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และจะทำให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นโมเดลตัวอย่างของหน่วยงานราชการ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ณ ห้องประชุม

จากนั้นนายชวน ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างห้องประชุมจันทรา อาคารรัฐสภา เกียกกายต่อทันที