ปฏิรูปตำรวจปรับลดบทบาท ก.ต.ช.-ก.ตร.

2017-07-24 14:15:00

ปฏิรูปตำรวจปรับลดบทบาท ก.ต.ช.-ก.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเสนอปรับลดบทบาท ก.ต.ช.- ก.ตร.  พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กลุ่ม
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดเผยว่า ในการประชุมวันนี้ ได้มีการพิจารณาถึงบทบาทของคณะกรรมการนโยบายตำรวจ(ก.ต.ช.)และ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)โดยมีการแสดงความเห็นให้ลดบทบาทของ ก.ต.ช. ลงเหลือเพียงหน้าที่การออกนโยบายแนวทางการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น จากเดิมที่ ก.ต.ช. จะมีหน้าที่ออกนโยบาย รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วจะมีการพิจารณาให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน แต่ต้องมีการปรับโครงสร้างของ ก.ตร. เปลี่ยนประธาน ก.ตร.ให้เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แทนนักการเมืองที่เป็นประธานการประชุมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ความเห็นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
นายสมคิด กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้เตรียมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำรวจ สื่อมวลชน และผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ อัยการ ผู้พิพากษา โดยจะเปิดการรับฟังความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการจัดเวทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงที่ 1 รับฟังแนวทางการปฏิรูป รวมถึงวิธีการคัดเลือก ผบ.ตร. ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่ 30 ก.ย.  ในช่วงที่ 2 คือ การรับฟังความคิดเห็น เพื่อเตรียมร่างกกฎหมาย จนถึงวันที่ 31 ต.ค. และช่วงที่ 3 คือช่วงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และการปฏิรูปองค์กรตำรวจ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 26 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา

แท็กที่เกี่ยวข้อง