“เรืองไกร”จี้ตีความ พ.ร.ป.คดีอาญานักการเมือง

2017-07-24 13:25:59

“เรืองไกร”จี้ตีความ พ.ร.ป.คดีอาญานักการเมือง

Advertisement

“เรืองไกร”ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตีความ พ.ร.ป.คดีอาญานักการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 2 กรณี คือ บทบัญญัติมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2550 ตราโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามหน้าที่และอำนาจในมาตรา มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 212 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญ 2560