ชาวจุฬาฯ เศร้า พายุฝนถล่ม “จามจุรีทรงปลูก” ล้ม

2019-06-10 10:20:34

ชาวจุฬาฯ เศร้า พายุฝนถล่ม “จามจุรีทรงปลูก” ล้ม

Advertisement

ลาแล้วจามจุรีที่เคยเห็น
มิตรดีที่เจ้าเป็น ได้ร่มเย็น ทุกเสมอหน้า
จากไปใจหาย จากลา โอ้...
ใครจะมาปลอบใจ
จากเหตุพายุฝนพัดถล่มกรุงเทพฯ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ “ต้นจามจุรี”  หนึ่งในห้าต้น ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกพระราชทานเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2505 ในบริเวณตรงข้ามลานจอดรถ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แยกพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย) ได้ล้มลง

จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า ส่วนรากขาดทั้งหมด ไม่สามารถยกต้นขึ้นได้อีก ทางฝ่ายกายภาพของมหาวิทยาลัยจึงได้เคลื่อนย้ายลำต้นอย่างระมัดระวังไปเก็บรักษาไว้เพื่อนำมาทำเป็นอนุสรณ์วัตถุในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยตระหนักว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในวันใดวันหนึ่ง ตามอายุขัยของต้นไม้และสภาวะตามธรรมชาติ จึงได้เตรียมการเพาะพันธุ์ต้นลูก ต้นหลานจากต้นที่ทรงปลูกไว้แล้วในอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด