สตง. จัดการรีดภาษีนักการเมือง รบ.มาร์ค-ปู เพราะรายได้เพิ่มมาก

2017-03-17 17:00:00

สตง. จัดการรีดภาษีนักการเมือง รบ.มาร์ค-ปู เพราะรายได้เพิ่มมาก

Advertisement

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวถึงกรณีแจ้งให้กรมสรรพากรไล่เก็บภาษีนักการเมือง ในช่วงรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า เป็นนโยบายของ คตง.ในการเรียกเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรม เมื่อไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน พบว่าหลายคนมีเงินเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการเสียภาษีเงินได้ปกติ จึงทวงถามไปยังกรมสรรพากร ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า

นักการเมืองเหล่านั้นไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติ แต่ สตง.เห็นว่า แม้จะไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติ แต่เงินได้ที่เพิ่ม ก็จำเป็นต้องเสียภาษี การเรียกเก็บภาษี ต้องทำภายใน 5 ปี หากพ้นจากนี้ ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีตรงนี้ได้ ยืนยันว่าสตง. ไม่ได้จำเพาะเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เราตรวจสอบทุกคน ซึ่งพบว่ามีนักการเมืองกว่า 60 คน และไม่ได้สังกัดเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเท่านั้น แต่เป็นรวมถึงนักการเมืองที่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินในช่วงรัฐบาลทั้ง 2 ยุคนี้