ดีเดย์ ต.ค.ออกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

2017-07-24 11:35:46

ดีเดย์ ต.ค.ออกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

Advertisement

กรมบัญชีกลางเตรียมออกบัตรรับสวัสดิการผู้ทีรายได้น้อยภายใน ต.ค.นี้


เมื่อวันที่ 24 ก.ค. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของรถเมล์และรถไฟฟรีว่า จะพิจารณาให้ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งกลุ่มนี้จะยังคงหลักเกณฑ์รถสาธารณะไว้ ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ในต่างจังหวัด จะต้องดูว่ามีความต้องสวัสดิการในด้านใด ซึ่งจะมีการปรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ทำการคัดกรองรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเรียบร้อยแล้วจำนวน 11.3 ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียน 14 ล้านคน ซึ่งผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนใหญ่จะมีรายได้ จำนวนที่ดิน และมีเงินฝากเกินเงื่อนไขกำหนดไว้ เชื่อว่า หากทุกอย่างสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน จะสามารถออกบัตรให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เพื่อรับสวัสดิการได้ภายในเดือน ต.ค.นี้