ตรวจยึดงาช้างมูลค่า 10 ล้าน ซุกรถทัวร์ฝั่งลาวเข้า กทม.

2019-06-09 10:25:04

ตรวจยึดงาช้างมูลค่า 10 ล้าน ซุกรถทัวร์ฝั่งลาวเข้า กทม.

Advertisement

ศุลกากรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ตรวจยึดงาช้างน้ำหนัก24.2 กก.มูลค่า 10 ล้านบาท ซุกซ่อนบนรถโดยสารประจำทางจากปากเซ มุ่งหน้ากรุงเทพฯ

วันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผอ.ศภ. 2 นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำงาช้างเข้ามาในราชอาณาจักร จึงได้สั่งการให้นายชินวัฒน์ จันเกษม ผอ.สบศ. นายพินิจ พัวเพิ่มพูลศิริ หน.ฝปป. นายจุฬาธร ภัยชนะ หน.ฝคต. วางแผนจับกุม โดยให้ น.ส.วาสนา ปานรัตนากุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ นายประยูร ฤทธิโย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ นายธีรยุทธ์ บูชิกานนท์ เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญ ดำเนินการจับกุม โดยสนธิกำลังร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สภ.ช่องเม็ก และหน่วยงานความมั่นคง ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์โดยสารประจำทาง ปากเซ-กรุงเทพ หมายเลขทะเบียน 15-5242 กทม.ปลายทาง กรุงเทพฯ ซึ่งมีนายบรรจบ พิลาเขียว เป็นผู้ขับขี่ โดยมีสายลับแจ้งความนำจับว่า มีสิ่งของที่ยังมิได้เสียค่าอากรหรือของต้องห้ามต้องจำกัดหรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากร โดยถูกเก็บหรือซุกซ่อนอยู่ในรถคันดังกล่าว

ทั้งนี้ จากผลการตรวจค้นพบวัตถุคล้ายงาช้างซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางตามรายการดังนี้ งาช้าง 25 กิ่ง สร้อยคอ 315 เส้น แหวน 758 วง ลูกประคำ 174 ลูก รวมน้ำหนัก 24.2 ก.ก พร้อมกาแฟ 17 ก.ก. มูลค่าสิบล้านบาท ซึ่งสิ่งของดังกล่าว เป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายหรือพิสูจน์ความผิดและเจ้าของหรือผู้ปกครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 จึงได้ยึดอายัดของกลางดังกล่าวส่งกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ในด้านปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผอ.ศภ. 2 ได้กำชับให้ด่านศุลกากรช่องเม็กเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และการลักลอบนำสัตว์ป่าหรือซากสัตว์เข้ามาในและนำออกนอกราชอาณาจักรอันเป็นความผิดทางกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ