พปชร.เปิดปฏิทินวันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน มิ.ย.

2019-06-08 15:25:42

พปชร.เปิดปฏิทินวันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน มิ.ย.

Advertisement

พปชร.จัดให้เปิดปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มิ.ย.

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์เฟซบุ๊กเปิดปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มิ.ย.ดังนี้


วันที่ 1 มิ.ย. 2562 

• เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 2 มิ.ย. 2562 

• เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 มิ.ย. 2562 

• เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 


• ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย (ตามข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)

วันที่ 15 มิ.ย. 2562 

• เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 มิ.ย. 2562

• ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

• ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

วันที่ 21 มิ.ย. 2562

• ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทต่อคน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว)