เชิญชวนร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 15 มิ.ย.

2019-06-08 15:10:44

เชิญชวนร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 15 มิ.ย.

Advertisement

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ภายใต้คำขวัญ "Safe Blood For All-โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”  15 มิ.ย.  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) ภายใต้คำขวัญ "Safe Blood For All-โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ  การบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ อวัยวะ และดวงตา  การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินดารา นักร้อง ร่วมถ่ายภาพ แสดงความสดใส มีสุขภาพดี ให้นิยามความหมาย “โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”โพสต์ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด #safebloodforall เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารเพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิตพิเศษ ผู้บริจาคโลหิต ได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 เป็นที่ระลึก เพื่อแทนคำขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ในส่วนภูมิภาค บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต   และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ. สอบถามโทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760,1761