วันนี้มีอะไร: 10 มิถุนายน วันปากกาลูกลื่น (Ball Point Pen Day)

2019-06-10 00:00:47

วันนี้มีอะไร: 10 มิถุนายน  วันปากกาลูกลื่น (Ball Point Pen Day)

Advertisement

วันปากกาลูกลื่น (Ball Point Pen Day)
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2486 ลาซาโล บิโร นักหนังสือพิมพ์ชาวฮังกาเรี่ยน และ ยอร์จ พี่ชายของเขาร่วมกันคิดค้นออกแบบปากกาชนิดใหม่ ที่มีลูกเหล็กกลมขนาดเล็กติดอยู่ในช่องที่ปลายปากกา ที่สามารถหมุนได้อย่างอิสระทุกทิศทางเมื่อปลายปากกาเขียนผ่านกระดาษ และกลายเป็นนวัตกรรมเครื่องเขียนที่เรียกกันว่า “ปากกาลูกลื่น” มาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ Shutterstock.com

13 ปีก่อน
พ.ศ. 2549
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

117 ปีก่อน
พ.ศ. 2445
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงถือกำเนิดเป็นสามัญชน ชื่อว่า ประไพ สุจริตกุล ที่บ้านคลองด่าน ปากน้ำภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2445

190 ปีก่อน
พ.ศ. 2372
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเอาชนะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในการแข่งเรือประเพณีออกซ์ฟอร์ด-เคมบริดจ์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก


ภาพ Imad marie6 ปีก่อน
พ.ศ. 2556
อาคารคายันทาวเวอร์ในนครดูไบเปิดทำการเป็นครั้งแรก