“ราเมศ”ลั่นพันธะสัญญา นำนโยบาย ปชป.ไปปฏิบัติ

2019-06-07 16:15:39

“ราเมศ”ลั่นพันธะสัญญา นำนโยบาย ปชป.ไปปฏิบัติ

Advertisement

โฆษก ปชป. ระบุการตกลงเรื่องร่วมรัฐบาล จะต้องนำนโยบายพรรคไปทำประโยชน์เพื่อประชาชน เป็นพันธสัญญาที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สอน พท.ถ้าพรรคเป็นประชาธิปไตยอย่าให้ใครมาสั่งการคนเดียว

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)กล่าวถึงเรื่องการร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่า การประสานงานในรายละเอียดกับพรรคแกนนำ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ยืนยันต่อที่ประชุมร่วมกัน ระหว่าง กรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อครั้งก่อนว่าเสร็จสิ้นและทุกอย่างเป็นข้อยุติแล้ว ก็ต้องถือว่าการตอบรับทั้ง 3 ข้อ เป็นสาระสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือ ปชป. ยืนยันว่านโยบายต่างๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่อง “แก้จนสร้างคนสร้างชาติ” โดยเฉพาะนโยบาย “ประกันรายได้เกษตรกร” ก็รับตรงกันว่าจะมีการกำหนดไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพรรค ต้องการนำนโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ก็ย่อมมีความจำเป็นที่พรรคจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนเพื่อให้สำเร็จตามแนวนโยบายดังกล่าว

เมื่อถามว่าจะมีการล้มการพูดคุยที่ได้คุยตกลงไว้หรือไม่นั้น นายราเมศเชื่อว่าการตกลงเรื่องร่วมรัฐบาลเป็นข้อตกลงที่มีหลักสาระสำคัญคือจะต้องเข้าไปเพื่อนำนโยบายของพรรคไปทำประโยชน์เพื่อประชาชน เพราะนั่นคือพันธสัญญาที่ทุกฝ่ายจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

นายราเมศ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่ามีบุคคลภายนอกแทรกแซง ก้าวก่าย ครอบงำพรรคประชาธิปัตย์นั้นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรมาก้าวก่ายการดำเนินกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ การใส่ร้ายพรรคการเมืองอื่นนั้นให้พึงระวัง พรรคประชาธิปัตย์มีกฎเกณฑ์กติกาการทำงานชัดเจน มติที่ประชุมพรรคได้มอบให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ไปประสานกับพรรคแกนนำ มีอำนาจในการดำเนินการ ดังนั้นจึงไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรนั้น ก็จะต้องนำผลดังกล่าวมารายงานพรรค เพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของที่ประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหาร และ ส.ส.

นายราเมศ กล่าวว่า หลักการพูดคุยคือการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งที่จะได้นำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลกับประชาชนมากที่สุด ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคือสาระสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในเรื่องนี้ชัดเจนที่สุด พรรคเพื่อไทยเคยชินกับการก้าวก่ายแทรกแซงสั่งการจากบุคคลภายนอกใครเป็นคนสั่งการทราบกันดี ประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นจากภายในพรรคถ้าพรรคการเมืองใดมีคนเพียงคนเดียวมาสั่งการก็อย่ามาอ้างว่าเป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตยเลย

แท็กที่เกี่ยวข้อง