สส.คว้าสุดยอดพีอาร์ภาครัฐระดับอาเซียน

2019-06-07 14:25:30

สส.คว้าสุดยอดพีอาร์ภาครัฐระดับอาเซียน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคว้ารางวัลสุดยอดพีอาร์ภาครัฐระดับอาเซียน


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) รับมอบรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน “ Best PR Government in ASEAN” จาก ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผู้แทนสมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network : APRN) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2562 จากการประชุม ASEAN International PR Conference ณ Hilton Kuching Hotel, ประเทศมาเลเซีย ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสุดยอดประชาสัมพันธ์ของอาเซียน (ASEAN PR Excellence Awards ) ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network : APRN) ประกอบด้วย สมาคมประชาสัมพันธ์ องค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน มอบให้กับโครงการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้มีมติตัดสิน ให้ประเทศไทยรับรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน (Best PR Government in ASEAN) จากผลงานโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (Thailand Public Relations Association : PR Thailand) ได้คัดเลือกส่งเข้าประกวดในฐานะตัวแทนผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยที่มีความโดดเด่น ซึ่ง ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและสมาชิกสมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมพิธีรับรางวัลดังกล่าว มาส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายรัชฎา  กล่าวว่า โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น เมื่อปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และประชาชน ผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการสอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบทประพันธ์ไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์ สำหรับเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่และเกิดความร่วมสมัยสืบไป ผลงานการประกวด ประกอบด้วย บทร้อยกรอง และบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และ การประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดพลาสติก แบบ เทคนิคไทยๆ


แท็กที่เกี่ยวข้อง