เคซีแอลยึดคืนปริญญาบัตรกษัตริย์บรูไน

2019-06-07 09:20:48

 	เคซีแอลยึดคืนปริญญาบัตรกษัตริย์บรูไน

Advertisement

คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน หรือ เคซีแอล (King’s College London : KCL) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ชื่อเสียงโด่งดังแห่งอังกฤษ ริบคืนปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มอบให้กับสุลต่าน ฮัซซานัล โบลเกียห์ พระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม หลังจากประเทศของพระองค์กำหนดบทลงโทษประหารชีวิต ผู้กระทำความผิดฐานมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ด้วยการขว้างปาด้วยก้อนหินจนตาย

ประมวลกฎหมายอาญาชารีอะห์ฉบับใหม่ของบรูไน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา ยังให้ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานลักขโมย ด้วยการตัดข้อมือข้อเท้า

การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ทำให้บรูไนถูกประณามจากทั่วโลก
โฆษกเคซีแอล กล่าวว่า กฎหมายอาญาใหม่ของบรูไน “ขัดต่อค่านิยมและสิทธิเสรีภาพที่เคซีแอลเชิดชู”

เคซีแอลมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 จากผลงาน “การส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา”เครือข่ายกลุ่มคนหลากหลายทางเพศและพนักงานเจ้าที่ของเคซีแอล ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารสถาบัน เรียกร้องให้เคซีแอลดำเนินการยึดคืนปริญญาบัตร “ในทันที”

หลังจากบรูไนประกาศใช้กฎหมายอาญาฉบับใหม่ เคซีแอลได้เริ่มทบทวนปริญญาบัตรที่มอบให้ไปอย่างเป็นทางการ และได้ทูลเชิญสุลต่านบรูไนชี้แจงเหตุผลด้วย