มติสภาฯประชุม 2 วัน "พุธ-พฤหัสฯ"

2019-06-06 23:55:31

มติสภาฯประชุม 2 วัน "พุธ-พฤหัสฯ"

Advertisement

มติที่ประชุมสภาฯ กำหนดให้ประชุมทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับประชุมสภา 38 คน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1  ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ โดยที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันพุธ เริ่มในเวลา 13.00 - 21.00 น.  และวันพฤหัสบดี เริ่มเวลา 09.30 -18.00 น. โดย 30 นาทีแรก กำหนดให้เป็นเวลาสมาชิกหารือร่วมกันก่อนเข้าประชุม ขณะที่วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2  มติที่ประชุมกำหนดให้เริ่มประชุมในวันที่ 1 พ.ย. 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ทั้งนี้สมัยประชุมสามัญจะมีระยะเวลาการประชุมจำนวน 120 วัน  ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... มติที่ประชุมกำหนดให้คณะกรรมาธิการมีจำนวน 38 คน  ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุป ประธานได้สั่งปิดการประชุม ในเวลา 15.15 น. โดยให้คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... ไปประชุมร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับว่า ในส่วนของขั้นตอนการนำชื่อ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นขั้นตอนตามกระบวนการของรัฐสภา ซึ่งหลังจากนี้ก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการขั้นตอน
แท็กที่เกี่ยวข้อง