น้ำมันทุกชนิดลด 60 สต. E85 30 สต.มีผล 5 มิ.ย.

2019-06-04 17:35:14

 น้ำมันทุกชนิดลด 60 สต. E85 30 สต.มีผล 5 มิ.ย.

ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สต. ยกเว้น E85 30 สต. มีผล 5 มิ.ย.


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. เพจ PTT News ระบุว่า ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ 91, E20, ดีเซล, ดีเซลพรีเมี่ยม และดีเซล B20 ลดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วน E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 5 มิ.ย. 62 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป


ขณะที่เพจ Bangchak ระบุว่า 5 มิ.ย. 62 เวลา 05.00 น. บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซล ทุกชนิด 60 สต. ยกเว้น E85 30 สต. GSH95 = 27.75 GSH91 = 27.48 E20 = 24.74 E85 = 20.04 B20 = 21.49 Diesel = 26.49 Hi Premium Diesel S = 30.36 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง