ชวนคนไทยรักทะเล ร่วมสะท้อนปัญหาขยะ

2019-06-04 15:55:48

ชวนคนไทยรักทะเล ร่วมสะท้อนปัญหาขยะ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ชวนคนไทยรักทะเล เนื่องในวันทะเลโลก จัดกิจกรรมสะท้อนปัญหาขยะล้นทะเล เชิญชวนมาว่ายน้ำท่ามกลางขวดพลาสติก

โครงการดีๆ เกิดขึ้นที่โรงเรียนประถม Polam School ในประเทศอังกฤษ รณรงค์แก้ปัญหาขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากครอบครัวช่วยกันนำขวดพลาสติกเหลือใช้ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว ให้เด็กๆ นำมาร่วมไว้ในสระว่ายน้ำ ก่อนจะให้ว่ายน้ำผ่านขยะพลาสติกที่ลอยอยู่กลางสระ

ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร หัวหน้าโครงการว่ายน้ำท่ามกลางขวดพลาสติก กล่าวถึงกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) 2019 เผยสถานการณ์ขยะในทะเลกำลังเพิ่มขึ้นจนสร้างปัญหาต่อประเทศของเรา และทั่วโลก โดยในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ตรงกับ "วันทะเลโลก"

Advertisement
สมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จับมือกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย หรือ ปนป. รุ่นที่ 1, 2 และ 3 สถาบันพระปกเกล้า, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ และเทใจดอทคอม (taejai.com) จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเล เวลา 14.30 - 17.30 น. วันที่ 8 มิ.ย. ที่บริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนบางกอกเพรพ (Bangkok Prep School) 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อการสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และเพื่อระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมสุดแปลก อาทิ การว่ายน้ำฝ่าขวดพลาสติกเหลือใช้ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็น ถึงปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล

รวมถึงการถ่ายภาพใต้น้ำที่เต็มไปด้วยขยะ เพื่อเพิ่มความตระหนักต่ออันตรายจากขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเล โดยรายได้หลังการจัดกิจกรรม จะมอบให้กับ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของท้องทะเล ให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ “เทใจ.คอม” (taejai.com)

Advertisement
ขอบคุณข้อมูล taejai.com

: Polam School