“องอาจ”ชี้ 3 จุดเด่น พ.ร.ป.คดีอาญานักการเมือง

2017-07-23 10:20:13

“องอาจ”ชี้ 3 จุดเด่น พ.ร.ป.คดีอาญานักการเมือง

Advertisement

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ 3 จุดเด่น ร่าง พ.ร.ป.คดีอาญานักการเมือง ปราบทุจริตได้จริงไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีการขอให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระจากร่างฉบับนี้แล้ว ไม่เห็นว่ามีอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่มีจุดเด่นที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ 1. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 2.ทำให้นักการเมืองส่วนหนึ่งที่ใช้อำนาจอิทธิพลทางการเมือง กระทำการทุจริต ต้องคิดคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากกฎหมายมากขึ้น ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางกฎหมายในการหลบหนีคดี จนขาดอายุความได้อีกต่อไป และ3.สร้างความยุติธรรมให้กับสังคมด้วยการสามารถยึดทรัพย์สิน เงินทอง ที่จำเลยทุจริตเอาไปกลับคืนมาเป็นของแผ่นดิน  รวมถึงการเรียกค่าเสียหาย เมื่อมีการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยต่อเนื่องได้จนมีคำพิพากษาถึงที่สุด  ซึ่งถือเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมส่วนรวม