โฆษก ปชป. โต้โพล ลั่นมีผลงานมากชัดเจนที่สุด

2019-06-02 17:40:32

โฆษก ปชป. โต้โพล ลั่นมีผลงานมากชัดเจนที่สุด

Advertisement

โฆษก ปชป. โต้โพลระบุพรรคไม่มีจุดยืน ยันมีผลงานมาก และชัดเจนที่สุด

เมื่อ 2 มิ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)กล่าวถึงกรณีที่มีผลสำรวจของนิด้าโพลในหัวข้อ “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์” ว่า 1.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมรับฟังความเห็นของผลโพลที่ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน 1,261 ตัวอย่าง จากนิด้าโพล2.แต่ก็มีความจริงที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาคือ “การดำเนินการเมืองโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อประชาชนและประเทศชาติ” ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเมื่อดำเนินการทางการเมืองโดยตั้งต้นจากหลักการดังกล่าวนโยบายที่นำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดความยั่งยืนต่อประเทศ  ผลการสำรวจของนิด้าโพล มีประชาชนจำนวนมากที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนตอบผลการสำรวจดังกล่าวเพื่อสะท้อนมุมมองอีกด้านตามความจริง

3. ที่ผลโพลระบุว่า มีร้อยละ 32.83 ที่บอกว่าไม่ชอบวิธีการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่มีความเห็นต่างในทางการเมือง และเชื่อว่า อีกร้อยละ 67.17 มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่มีประชาชนชื่นชอบวิธีการดำเนินการทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีความละเอียดรอบคอบในการคิด ยึดหลักการกฎหมายของบ้านเมือง คิดนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ไม่คิดอะไรแบบฉาบฉวย มีนโยบายที่คิดอย่างเป็นระบบ มีประชาชนจำนวนมากที่คิดเสมอว่านโยบายหลายเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งๆที่หลายนโยบายประชาชนที่ได้รับประโยชน์ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ได้เลย เช่น โครงการนมโรงเรียน โครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และอีกหลายโครงการที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนมาจนถึงขณะนี้

4. ผลโพลระบุว่า มีร้อยละ 6.98 พรรคไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน นโยบายของพรรคไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพรรคไม่มีผลงานที่ชัดเจน ประเด็นนี้ก็จะเห็นได้ว่าร้อยละ 93.02 ยังมีความเห็นต่าง และมีเสียงจากประชาชนเป็นจำนวนมากที่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดเช่นหลักความซื่อสัตย์ สุจริตต่อประชาชนและประเทศ นโยบายของพรรคจะเห็นได้ชัดว่าทุกครั้งจะมีความชัดเจนและมีการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นระบบ และผ่านกระบวนการที่ละเอียดรอบคอบรับฟังประชาชน อยู่บนหลักความเป็นจริง แม้แต่เรื่องงบประมาณแผ่นดินก็นำมาประกอบในการคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ล่าสุดนักวิชาการหลายท่านยืนยันตรงกันว่านโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ เป็นนโยบายที่ชัดเจน และเป็นระบบมากที่สุด ส่วนกรณีผลงานของพรรคความจริงแล้วพรรคดำเนินการทางการเมือง 73 ปี ผลงานที่ผ่านมาถือว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีผลงานเป็นจำนวนมากและชัดเจนที่สุด ต่อจากนี้ก็จะมีการสื่อสารบอกกล่าวให้เพิ่มการรับรู้มากขึ้น มีผลการสำรวจของนักวิชาการระบุไว้เช่นกันว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีผลงานมากที่สุด

5. ผลโพลระบุถึงว่า มีความแตกแยกมากเกินกว่าที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในพรรค การเห็นต่างไม่ถือว่าเป็นการแตกแยก ด้วยความเป็นประชาธิปไตยที่มีภายในพรรค ความเห็นต่างก็จะเป็นเหตุและผลที่ตกผลึกนำไปสู่สิ่งที่ดี การตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบ้านเมือง จะช้าหรือรวดเร็วแล้วแต่กรณี แต่ถ้าสิ่งนั้นนำพาไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายกับประเทศ นั่นคือคำว่าสถาบันทางการเมืองที่แท้จริง อุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่สิ่งที่จะกล่าวอ้างแต่สมาชิกทุกคนนำพามาปฏิบัติเพื่อสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเรียกร้องไปยังนิด้าโพล ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจของพรรคการเมืองหลายพรรคที่ควรทำการศึกษา ว่าจุดยืนทางการเมืองที่คิดถึงประโยชน์ของพวกพ้อง คิดนโยบายมาเพื่อทุจริต พรรคการเมืองที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน ใช้เสียงข้างมากในทางที่ผิด ทำลายระบบตุลาการ จุดยืนของพรรคการเมืองที่ซื้อตัวนักการเมืองมาเพื่อให้มาอยู่พรรคของตนเพื่อให้มีอำนาจ คิดว่าหัวข้อต่างๆเหล่านี้จะทำให้ประชาชนได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง และจะเห็นชัดขึ้นถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง