ความดีที่ไม่สิ้นสุด “อุทิศอวัยวะ” ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

2019-06-02 12:05:12

ความดีที่ไม่สิ้นสุด  “อุทิศอวัยวะ” ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Advertisement

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้า ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคำสรรเสริญยกย่องถึงความมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ภายหลังการเสียชีวิตของนายพงศธร อัมพุช อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และพบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำเรื่องขอบริจาคอวัยวะตัวเองผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้มาก่อน และที่น่าชื่นชมพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก็คือ อวัยวะของหนุ่มน้อยผู้ใจบุญคนนี้สามารถช่วยต่อลมหายใจของผู้ป่วยได้ถึง 6 ชีวิต

การทำความดี การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถทำได้หลายทาง เพียงแค่เรามีความตั้งใจ เฉกเช่นเดียวกับ “การบริจาคอวัยวะ” เพื่อช่วยต่อชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยที่หมดหวังที่จะรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ นับเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยปัจจุบันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ และประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งญาติมีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะกับโรงพยาบาลที่มีผู้รอรับการบริจาคอวัยวะ โดยผู้สนใจร่วมบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

                                                                                                                                                                         ภาพจาก https://www.redcross.or.th
สำหรับข้อกำหนดในการบริจาคอวัยวะเบื้องต้น มีดังนี้

1.ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ 

3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
5. อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ

วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
1. กรอกข้อมูลลงในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
3. หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ แล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร
4. กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย หรือ โทร. 0-2256-4045-6