วันนี้มีอะไร: 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

2019-06-01 00:00:51

วันนี้มีอะไร: 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

วันดื่มนมโลก (World Milk Day)
องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก" (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม

ภาพ Shutterstock.com

Advertisement
ภาพ TUBS

223 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2339
สหรัฐอเมริกาสถาปนาเทนเนสซี เป็นรัฐที่ 16 อย่างเป็นทางการ


ภาพ Paul Joseph Jamin

140 ปีก่อน
พ.ศ. 2422
ยูจีน หลุยส์ นโปเลียน เจ้าชายแห่งฝรั่งเศส ถูกสังหารในสงครามอังกฤษ-ซูลู

Advertisement

ภาพ @smart.krissada

42 ปีก่อน
พ.ศ. 2520
วันเกิด สมาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์ นักแสดงหนุ่มที่เพิ่งมีผลงานล่าสุดคือบท ดร.อนิรุทธิ์ ศัลวิทย์ ในเรื่อง "เมียหลวง"

Advertisement