เปิดโผ 4รายชื่อ ชิงดีดีการบินไทย

2017-03-17 14:00:00

เปิดโผ 4รายชื่อ ชิงดีดีการบินไทย

Advertisement

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี)  การบินไทยฯ แทนนายจรัมพร  โชติกเสถียรที่เกษียณอายุว่า  คณะกรรมการสรรหาได้รายงานที่ประชุมบอร์ดการบินไทยเมื่อวันที่ 15มี.ค.ที่ผ่านมาว่า  มีบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ 4 รายทั้งคนในองค์กรและภายนอกองค์กร จากที่ยื่นใบสมัคร 8 ราย ต้องรอเรียกบุคคลดังกล่าวมาสัมภาษณ์วิสัยทัศน์   ส่วนระยะเวลาที่จะได้ดีดีคนใหม่นั้น  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหา  โดยบอร์ดถามประธานคณะกรรมการสรรหาเช่นกันแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะบริหารธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการบินไทยทำให้ใช้เวลาพิจารณานานกว่าปกติ  

นายสมชัย สัจจพงษ์  ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาดีดีการบินไทย กล่าวว่า  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 4รายภายในเดือนมี.ค.นี้ว่ามีใครบ้างหลังจากนั้นจะต้องเชิญบุคคลดังกล่าวมาแสดงวิสัยทัศน์ แผนการบริหารงานต่อคณะกรรมการและใช้ระยะเวลาพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวสักระยะ หากขั้นตอนทุกอย่างแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.จะเสนอเรื่องให้บอร์ดการบินไทยพิจารณาอนุมัติและคาดว่าในเดือนพ.ค.นี้จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นดีดีการบินไทยคนใหม่ได้ทันที

รายงานข่าวแจ้งว่า บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ 4 ราย ได้แก่1.นายดนุช บุนนาค ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย
2.นายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์  อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
4.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล  อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)สำหรับ 4 รายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ได้แก่
1.นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีบริษัทการบินไทย ซึ่งกรรมการสรรหาฯชี้ให้ตกคุณสมบัติเนื่องจากเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เคยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทการบินไทยมาก่อนรวมทั้งนายณรงค์ชัยยังลาออกจากธนาคารซีไอเอ็มบีไทยไม่ครบ3ปีตามประกาศกำหนด  แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะผ่านคุณสมบัติและเป็นผู้ที่มาแรงที่สุดก็ตาม

2.นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตกคุณสมบัติเนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้บริหารในนิติบุคคลที่เคยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทการบินไทยมาก่อนอาจก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ในอนาคต
 
3.นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (มหาชน) หรืออีลิท การ์ดและอดีตเคยเป็นอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ (ดีเอ็น)ของการบินไทยตกคุณสมบัติ เพราะอดีตเคยมีคดีฟ้องร้องกับการบินไทย 4.นายศรีล สุขุม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ตกคุณสมบัติเนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้บริหารในนิติบุคคลที่เคยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทการบินไทยมาก่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคต
 
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า การแต่งตั้งดีดีคนใหม่อาจจะยืดเยื้อออกไปและอาจมีการเตะถ่วงเนื่องจากฝ่ายบริหารยังไม่พอใจรายชื่อของผู้สมัคร4คนที่เหลือ หรือหากเลวร้ายที่สุดอาจประกาศล้มสรรหาครั้งนี้เนื่องจากท้ายประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา มีการเขียนระบุไว้ชัดเจนในหัวข้อการยกเลิกสรรหาว่า ช่วงก่อนตัดสินเลือกตัวผู้สมัครบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการสรรหาเพื่อสรรหาใหม่ได้ทั้งนี้การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัทถือเป็นที่สุดและผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าว