ระนองเร่งควบคุม "ชิคุนกุนยา" ส่อแพร่ระบาด!

2019-05-30 11:45:59

ระนองเร่งควบคุม "ชิคุนกุนยา"  ส่อแพร่ระบาด!

"ระนอง" เร่งพ่นยาลดการระบาดของไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา ล่าสุด พบผู้ป่วยรวมแล้ว 60 ราย

วันที่ 30 พ.ค. เทศบาลเมืองระนองร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระนอง นำเครื่องพ่นยาเพื่อกำจัดยุงลาย พร้อมออกสำรวจตามบ้านเรือนประชาชนที่อาจจะมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยจะออกทำการพ่นยาทั่วทุกชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมืองระนอง 

นายจิราวัธน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เปิดเผยว่า สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกและซิกุนคุนยา ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ล่าสุดพบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 17 ราย ผู้ป่วยชิกุนคุนยา 43 ราย ทั้งนี้สั่งกำชับทุกพื้นที่ให้เร่งฉีดพ่นยา กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะช่วงนี้ จ.ระนองเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงต้องมีการเข้มข้นในการแก้ไขและป้องกันปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา


Advertisement