ตรวจสารกันบูดในโรตีสายไหมอยุธยาเกินมาตรฐานอื้อ

2019-05-29 22:20:22

ตรวจสารกันบูดในโรตีสายไหมอยุธยาเกินมาตรฐานอื้อ

ฉลาดซื้อตรวจซ้ำสารกันบูดในโรตีสายไหมอยุธยายังพบเกินมาตรฐานอื้อ 1024.60 - 3281.56 มก.ต่อ กก.แนะหน่วยงานกำกับดูแลสุ่มตรวจจริงจัง พร้อมให้ความรู้ผู้ประกอบการ


เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสุ่มเก็บตัวอย่างโรตีสายไหมจำนวน 13 ตัวอย่าง จากร้านค้าโรตีสายไหมในอยุธยาเพื่อส่งตรวจวิเคราะหป์ริมาณสารกันบูด ประเภทกรดเบนโซอิก และสีผสมอาหารสังเคราะห์เป็นครั้งที่สอง โดยผลทดสอบพบโรตีสายไหมมีปริมาณสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานจำนวน 6 ตัวอย่าง ปริมาณตั้งแต่ 1024.60 - 3281.56 มก.ต่อ กก.(คิดเป็นร้อยละ 46)ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 พ.ศ. 2561 อนุญาตให้ตรวจพบ ปริมาณกรดเบนโซอิกไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม ในส่วนของปริมาณสีผสมอาหารสังเคราะห์นั้น พบว่า มีแผ่นแป้งโรตี จานวน 2 ตัวอย่าง ที่ตรวจพบปริมาณสีผสมอาหารสังเคราะห์ในกลุ่มสีเหลืองคือตาร์ตราซีน(Tartrazine) ทั้งนี้หากเทียบสัดส่วนการสุ่มตรวจพบปริมาณสารกันบูดในโรตีสายไหมเกินมาตรฐานในครั้งที่1และครั้งที่2ยังคงไม่ แตกต่างกันมาก ดังนั้นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่สุ่มตรวจโรตีสายไหมที่วางจำหน่ายในจังหวัด และดำเนินการตามกฎหมายอย่างครัด

Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง