วันนี้มีอะไร: 23 กรกฎาคม

2017-07-23 06:05:08

วันนี้มีอะไร: 23 กรกฎาคม

Advertisement

วันฮอตด็อก (Hot Dog Day)

วันฮอตด็อก หรือวันฮอตด็อกแห่งชาติ (National Hot Dog Day)  ริเริ่มขึ้นโดยสภาฮอตด็อกและไส้กรอกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในเมืองลุงแซม อาทิ การแข่งขันสุนัขพันธุ์ดัชชุน หรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อ "สุนัขไส้กรอก" การแข่งดื่มรูทเบียร์ และการแต่งใบหน้าด้วยสีสันและลวดลายต่างๆ เป็นต้น

103 ปีก่อน
พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกา ตั้ง วรรณคดีสโมสร ขึ้นเพื่อสนับสนุนวิชาแต่งหนังสือไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย สนับสนุนให้แต่งเรื่องที่อ่านแล้วได้สาระประโยชน์ 
55 ปีก่อน
พ.ศ. 2505 ดาวเทียมเทลสตาร์ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรก


33 ปีก่อน
พ.ศ. 2527 วาเนสซา แอล. วิลเลียมส์ เป็นนางงามอเมริกันคนแรกที่ออกจากตำแหน่ง หลังจากไปถ่ายภาพเปลือยให้นิตยสาร Penthouse
32 ปีก่อน
พ.ศ. 2528 เปิดการจราจร สะพานพระนั่งเกล้า เป็นวันแรก


29 ปีก่อน
พ.ศ. 2531 นายพล เน วิน ลาออกจากตำแหน่งผู้นำพม่า หลังเกิดความวุ่นวายทางการเมือง


ภาพ @gyp.so28 ปีก่อน
พ.ศ. 2532 วันเกิด อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ (ชื่อเดิม รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์) หรือ ยิปโซ นักแสดง พิธีกร และดีเจสาวแห่ง แคทเรดิโอ