กฟน.จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

2017-07-21 06:29:32

กฟน.จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

Advertisement