จ่อ!ขึ้นค่าทางด่วนโทลล์เวย์ 22 ธ.ค. รถ 4 ล้อ เพิ่มเป็น 80 บาท

2019-05-27 11:05:59

จ่อ!ขึ้นค่าทางด่วนโทลล์เวย์ 22 ธ.ค. รถ 4 ล้อ เพิ่มเป็น 80 บาท

บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทาง ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงดินแดง-ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน ตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทานระหว่างกรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านในอัตราคงที่ทุก 5 ปี โดยจะมีผลตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2562 - ธ.ค. 2567

ส่งผลให้อัตราค่าผ่านทาง ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ จะปรับจาก 70 บาท เป็น 80 บาท, รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท  ปรับเป็น 110 บาท ส่วนช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ ปรับจาก 30 บาท เป็น 35 บาท, รถมากกว่า 4 ล้อ ปรับจาก 40 บาท เป็น 45 บาท และตลอดเส้นทาง รถ 4 ล้อ จาก 100 บาทปรับ 115 บาท, รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท อีกทั้งในอนาคตจะมีการปรับราคาอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 22 ธ.ค. 2567 และใน 22 ธ.ค. 2572