ตีความ 2 ปม พ.ร.ป. กกต. ขัดรัฐธรรมนูญ

2017-07-21 17:15:47

ตีความ 2 ปม พ.ร.ป. กกต. ขัดรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายกฎหมาย กกต.ยื่น 2 ประเด็นให้ศาล รธน.ตีความ ร่าง พ.ร.ป. กกต.ขัดรัฐธรรมนูญ


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางเข้ายื่นเอกสารประเด็นขัดรัฐธรรมนูญ  2 เรื่องของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.  คือ ใน มาตรา 26 วรรคหนึ่งประเด็นการตัดอำนาจ กกต.แต่ละคนในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่ไปพบ. และ มาตรา 27 การที่ กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เอง ต้องมอบให้ส่วนราชการ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน. ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการวินิจฉัย โดยไม่มีประเด็นเซ็ตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบันพ่วงไปด้วย

Advertisement
ทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ประเด็นดังกล่าว ขัดกับรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจำเป็นต้องขอพระราชทานกฎหมายฉบับดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อแก้ไขตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วจึงทูลเกล้าฯขึ้นไปใหม่ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็น กฎหมายต่อไป


Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง