ทั่วไทยจัดงาน “มหรสพสมโภช” สุดยิ่งใหญ่

2019-05-23 15:15:44

ทั่วไทยจัดงาน “มหรสพสมโภช” สุดยิ่งใหญ่

ทั่วไทยรวมใจจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค.2562

ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้จัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี "เวทีการแสดงกลาง" และ "เวทีย่อยรอบสนามหลวง" พร้อมจุดชมการแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา และโซนตลาดวัฒนธรรมที่มีทั้งอาหารและขนมไทยโบราณมากมาย 

การแสดงในพิธีเปิดงาน มีการรำถวายพระพรชุด "อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมเกล้าฯ ถวายจอมราชัน" โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร และการละเล่นของหลวง 

Advertisement
สำหรับการแสดงที่ท้องสนามหลวง จะเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 18.30 –21.30 น. ตลอด 7 วัน นอกจากจะมีการแสดงโขน การละเล่นของหลวง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์แล้ว และยังมีนักร้อง ดารานักแสดงมาร่วมแสดงละครเพลงในสวนฝันผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดีด้วย

ส่วนที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อ.เมือง จ.หนองคาย กิจกรรมเริ่มด้วยการฟ้อนเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยประชาชนจากอำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 710 คน จากนั้นนายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงานเข้าชมหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์ 9 ตัว จาก อ.สระใคร นำมาแสดงให้ประชาชาชนได้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตามด้วยการแสดงบนเวที ทั้งการฟ้อนดอกรวงผึ้ง การแสดงชุดทวยราษฎร์น้อมสดุดี จากนั้นผู้ว่าฯ หนองคาย ได้นำข้าราชการ และประชาชนเข้าสู่พิธีการด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ตามด้วยการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด กำเนิดรามเกียรติ์ และการแสดงประกอบแสงเสียงที่ใช้ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) เป็นฉากที่สร้างความอลังการได้เป็นอย่างดี

Advertisement
ต่อกันที่ จ.น่าน ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน ต.ในเวียง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2,562 คน ซึ่งตรงกับ ปี พ.ศ. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกันแสดงฟ้อนล่องน่าน ในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยช่างฟ้อนแต่ละคน จะสวมเสื้อแขนสามส่วน หรือเสื้อแขนกระบอก นุ่งซิ่นม่าน ห่มสไบเฉียง เกล้าผมมวยไว้ที่ท้ายทอย ประดับช่อดอกดอกเอื้องผึ้ง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียงแพร่ พะเยา และเชียงราย ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการสืบสาน สืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดน่าน ซึ่งจัดการแสดงในพื้นที่ข่วงเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค. 2562

ที่ จ.ตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพร้อมทั้งกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณเวทีหน้าศาลากลางจังหวัดตราด 

สำหรับการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.ตราด ได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ โดยการแสดงในคืนแรก ได้มีการจัดแสดงจำนวน 2 ชุด คือ การแสดงชุด “อศิรวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” และการแสดงชุด “เทิดไท้องค์ภูมีจักรีวชิราลงกรณ์” ที่แสดงโดยนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดตราด

Advertisementปิดท้ายที่ จ.ตรัง ที่หน้าพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ก่อนจะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จิตอาสา กว่า 1,000 คน ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา มีการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ การแสดงมโนราห์ รำรองแง็ง และศิลปินพื้นบ้านสาขาต่าง ๆ จนถึงเวลาประมาณ 22.00 น.ทุกคืน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การนำของดีของทั้ง 10 อำเภอใน จ.ตรังมาออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อกว่า 100 ร้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก