เตือนโรคมือเท้าปากระบาดหนัก

2017-07-21 11:35:02

เตือนโรคมือเท้าปากระบาดหนัก

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนพ่อแม่ ครู ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เฉพาะเดือน มิ.ย. สูงถึง 1 ใน 3 ของผู้ป่วยครึ่งปีแรก
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเปิดเทอม สถานศึกษาเป็นแหล่งที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ประกอบกับฤดูนี้เป็นฤดูฝน ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะ โรคมือ เท้า ปาก จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 17 ก.ค. ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้ว 37,943 ราย เสียชีวิต 2 ศพ เฉพาะเดือน มิ.ย.ในปีนี้ พบผู้ป่วยถึง 12,226 ราย หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ ซึ่งพบมากในเด็กอายุ 1 ปีมากที่สุด รองลงมาคือ 2 ปี และ 3 ปี โดยผู้เสียชีวิต 1 ใน 2 ราย เสียชีวิตด้วยเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่งมีความรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไป
โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่ชนิดที่รุนแรงมาก คือ เอนเทอโรไวรัส 71 การติดต่อของโรคเกิดจากการได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนในจากอุจจาระ หรือ ฝอยละออง น้ำมูกน้ำลาย น้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วยเข้าสู่ปาก เด็กที่เป็นโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อนี้ มักไม่แสดงอาการ เช่น ไม่มีผื่นที่บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าให้เห็นชัดเจน ทำให้ไม่ทราบว่าป่วย และยังมีผลต่อระบบประสาทและสมอง จึงทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่าย และจากการรายงานของโรงพยาบาล 12 แห่งที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคมือ เท้า ปาก ในเดือน มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยทั้งหมด 113 ราย พบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรกเกิดถึง 5 ขวบ 53 ราย และผลการตรวจผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ถึง 16 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30
โรคนี้อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ซึ่งหายได้เอง  ใน 7-10 วัน ทั้งนี้ โรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีน จะรักษาตามอาการ ถ้าหากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที
ขอบคุณภาพ: OFC Pictures / Shutterstock.comแท็กที่เกี่ยวข้อง