ชมปรากฏการณ์ “ดาวเสาร์เคียงจันทร์” 22-23 พ.ค.นี้

2019-05-21 12:45:44

ชมปรากฏการณ์ “ดาวเสาร์เคียงจันทร์”  22-23 พ.ค.นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ชวนชมปรากฏการณ์ฟ้า “ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์” หรือ ดาวเคียงเดือนในคืนวันที่ 22 พ.ค. ถึง รุ่งเช้า 23 พ.ค.นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนชม ปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” ดาวเสาร์ปรากฏบนท้องฟ้าเคียงดวงจันทร์คืนวันที่ 22 พ.ค. ถึง รุ่งเช้า 23 พ.ค.นี้ เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:20 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างประมาณ 2.8 องศา และจะปรากฏใกล้กันมากที่สุดประมาณ 1 องศา ในช่วงรุ่งเช้าของวันที่ 23 พ.ค.

หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 นิ้ว มีกำลังขยาย 50 เท่าขึ้นไป จะมองเห็นวงแหวนดาวเสาร์ได้อย่างชัดเจน ผู้สนใจสามารถชมความสวยงามของปรากฏการณ์ท้องฟ้าดังกล่าวได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

Advertisement
“ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน” ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดวงจันทร์และดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ ตามคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น การที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันจึงถือเป็นเรื่องปกติ