กร.ทบ.หารือ "นิว18" สร้างการรับรู้ประชาชน

2017-07-20 17:55:54

กร.ทบ.หารือ "นิว18" สร้างการรับรู้ประชาชน

Advertisement

กรมกิจการพลเรือนทหารบกเข้าหารือสถานีโทรทัศน์นิว18 สร้างการรับรู้ประชาชน ความมีส่วนร่วมในการป้องกันการก่อการร้าย พร้อมเผยแพร่งานและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  


เมื่อวันที่ 20 ก.ค. คณะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) นำโดย พ.อ.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก พ.อ.นภสินธุ์ อุบล ฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมกิจการพลเรือนทหารบก พ.อ.สุประดิษฐ์ เปล่งฉวี รองผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก พ.อ.พิสุทธิ์ เต็มพัทราโชค รองผู้อำนวยการกอง กรมข่าวทหารบก และ ร.อ.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ทีมโฆษก ทบ. เดินทางมายังสถานีโทรทัศน์นิว18 เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเผยแพร่งาน และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีนายภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด ผอ.สถานีโทรทัศน์นิว18 นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์นิว18 พร้อมคณะให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า และมีการสร้างสถานการณ์ตามสถานที่ต่างๆ อยู่เป็นระยะ ลำพังกำลังของเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แจ้งเบาะแส ซึ่งทางคณะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ยกตัวอย่าง "คู่มือคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้ายสำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป” โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการป้องกันการก่อการร้ายให้กับประชาชนทั่วไป หากสื่อมวลชนพิจารณานำไปเผยแพร่ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกัน หากมีข่าวสารที่ต้องการสื่อสาร หรือ สื่อมวลชนต้องการได้ข้อมูลก็สามารถประสานความร่วมมือกันได้ตลอดเวลา โดยทางสถานีโทรทัศน์นิว18 พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แท็กที่เกี่ยวข้อง