ยิ่งลักษณ์ หนุนปรองดองตามข้อเสนอพรรคเพื่อไทย

2017-03-17 10:34:37

ยิ่งลักษณ์ หนุนปรองดองตามข้อเสนอพรรคเพื่อไทย

Advertisement

"ยิ่งลักษณ์" หนุนข้อเสนอปรองดองพรรคเพื่อไทย ขอตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางเปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วม

     

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสนับสนุนข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยต่อคณะอนุการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการกลาง ที่มีนักวิชาการและภาคประชาชน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการให้มีผู้ที่มีความเป็นกลางเข้ามาร่วมรับฟังข้อมูล สังคมก็จะเชื่อมั่นว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรม และป้องกันการถูกมองว่ารัฐบาลกลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง