NEW 18 เปิดกว้างรับผู้ผลิต แนวคิด “พบประสบการณ์ใหม่”

2019-05-15 13:00:26

NEW 18 เปิดกว้างรับผู้ผลิต แนวคิด “พบประสบการณ์ใหม่”

Advertisement

นายภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NEW 18 เปิดเผยว่า ช่อง NEW 18 มีความยินดีในการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการที่มีแนวคิดตรงกับนโยบายการพัฒนาคอนเทนต์ของช่อง ภายใต้แนวคิด “พบประสบการณ์ใหม่” เข้ามาหารือ

โดยช่อง NEW 18 ต้องการนำเสนอคอนเทนต์ที่มุ่งเน้นตำแหน่งทางการตลาดอย่างชัดเจนสำหรับคนเมือง ครอบครัวรุ่นใหม่ เด็ก และเยาวชน และเป็นคอนเทนต์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว ตลอดจนคอนเทนต์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาให้ผู้ผลิตรายการเข้ามาเสนองานและข้อเสนอทางธุรกิจ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน ที่สถานีโทรทัศน์ NEW 18 โดยผู้ผลิตที่สนใจสามารถติดต่อทำการนัดหมายได้ที่ฝ่ายรายการ โทร 0 2021 7777 ต่อ 2055 หรืออีเมล new18proposal@newtv.co.th


 คลิกอ่านต่อ NEW18 ยึดช่องข่าวและสารคดีบนทีวีดิจิทัล

คลิกเพื่อดูแผนที่